ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง จินตนา    สุขย้อย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านทุ่ง
สังกัด
สพป.กระบี่