ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง จินตนา    สุขย้อย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ชุมชนบ้านทุ่ง
สังกัด สพป.กระบี่