ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว โชติกา    อมรธรรมวุฒิ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดโพธิ์ลอย
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2