ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประสพโชค    ไชยกาล
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3