ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ศรีอรุณ    ดอกม่วง
ตำแหน่ง
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดหนองบัว
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1