ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง มยุรา    เรืองศิลป์
ตำแหน่ง
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เชี่ยวชาญ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สันติสุขเจริญราษฎร์
สังกัด
สพป.บึงกาฬ