ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประเสริฐ    บุญสุข
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดเวฬุวนาราม
สังกัด
สพป.นครปฐม เขต 2