ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ ร.ต. วิทวัส    นวลบุญมา
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองบัวพิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)