ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย กล้าณรงค์    วงศ์ษาโรจน์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
สังกัด
สพป.ราชบุรี เขต 1