ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว อรุณี    คีรีพิราม
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ท่าสองยางวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)