ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว เจนจิรา    ใจฉ่ำ
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดโคปูน
สังกัด
สพป.สิงห์บุรี