ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ธนาภรณ์    จงรักษา
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองพรานพุก
สังกัด
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2