ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สนธญา    ไทรบุญจันทร์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดนราภิรมย์
สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2