ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปริญญา    ไวเขตการ
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วังหินวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)