ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง งามทิพย์    เฟื่องภักดี
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดลาดปลาดุก
สังกัด
สพป.นนทบุรี เขต 2