ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อัซมิน    เจะโซะ
ตำแหน่ง
อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านยามูเฉลิม
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1