ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ฮุสนา    ดือเระ
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านปะแดลางา
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1