ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ซูไรญา    จาเง๊าะ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านปูยุด
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1