ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อาแว    เจะโมง
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านปูยุด
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1