ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว วรรณิภา    พรหมศรี
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นากระแซงศึกษา
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)