ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เสนาะ    อยู่แสง
ตำแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดสระกะเทียม
สังกัด
สพป.นครปฐม เขต 1