ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พัสพงศ์    สิงห์เจริญ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าตลาด
สังกัด
สพป.นครปฐม เขต 2