ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ไทย    ใจบุญ
ตำแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดวังกระชัน
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2