ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง กมลรัศมิ์    ลิ่มเถาว์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองจิก
สังกัด
สพป.กระบี่