ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว รัชพร    แสงจันทร์
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดวังกระชัน
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2