ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ศศิธร    ทิพยาลัย
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ขอนแก่นวิทยาลัย
สังกัด
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)