ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ไพศาล    ไหลงาม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านกระทุ่มล้ม
สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2