ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประสานมิตร    สุระพร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1