ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พินิจ    แก้วไชยพาน
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าตลาด
สังกัด
สพป.นครปฐม เขต 2