ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมคิด    คำพลงาม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านก้านเหลือง
สังกัด
สพป.สุรินทร์ เขต 2