ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สังวร    เที่ยงสมพงษ์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคลองโยง
สังกัด
สพป.นครปฐม เขต 2