ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ณัฏฐาปกรณ์    จรนนท์
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
คลองบางกระทึก
สังกัด
สพป.นครปฐม เขต 2