ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ณัฏฐาปกรณ์    จรนนท์
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โพรงมะเดื่อวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)