ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชินกฤต    วัฒนกูล
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคลองสว่างอารมณ์
สังกัด
สพป.นครปฐม เขต 2