ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อดุลย์    ภูปลื้ม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคำเม็ก
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1