ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว มณีรัตน์    ภูทอง
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านยางบ่อภิรมย์
สังกัด
สพป.สุรินทร์ เขต 2