ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธนกฤต    ธรรมวณิชย์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคลองมหาสวัสดิ์
สังกัด
สพป.นครปฐม เขต 2