ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พรพรรณ    แสวงนาม
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านปักหมู
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2