ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วรพจน์    บงกชลาวัณย์
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านทีฮือลือ
สังกัด
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2