ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ศรุตา    รักน้อย
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านชะอวด
สังกัด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3