ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว กนกวรรณ    นุ่นน้อย
ตำแหน่ง
พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านชะอวด
สังกัด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3