ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว Razel Anne    Aguilar
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านชะอวด
สังกัด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3