ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ฐิรวัฒน์    อยู่กำเหนิด
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
สังกัด
สพป.สมุทรสงคราม