ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุทธิพงษ์    บุญประดับวงศ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1