ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว กัลยรัตน์    สัตยากุล
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านปากบุ่ง
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3