ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว นุชนาท    คงสุวรรณ
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดพรานนก
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1