ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ศตพร    บูรณ์เจริญ
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดพรานนก
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1