ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง รุ่งจิตร    ลือยศ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านสันมะค่า
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2