ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พัชรา    ใจหาญ
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบางสำโรง
สังกัด
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1