ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว จารุณี    จันทร์นวล
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบางสำโรง
สังกัด
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1