ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อารุณ    ชัยนันต๊ะ
ตำแหน่ง
ยาม ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ปายวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)