ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง บัวแก้ว    ติ๊บแก้ว
ตำแหน่ง
แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ปายวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)